Home

Bij veel transporten van dierlijke mest werd voor 1 januari 2023 nog gebruik gemaakt van een papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM).  Na het transport werden de gegevens van dit VDM dan digitaal gemeld bij RVO. Dat is achterhaald. Met ingang van 1 januari 2023 werken we allemaal met het realtime (digitaal) vervoersbewijs (rVDM). Dat was nodig, want sinds de invoering van het stelsel is er veel veranderd op het gebied van elektronische vastlegging van data. Daarom zijn de regels ten aanzien van mesttransporten aangepast. 

Vanaf 1 januari geldt het digitaal, vooraf en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM). Zo werkt de sector samen met het ministerie van LNV aan een open, transparant en eerlijk mestbeleid. Op deze site vindt u informatie over digitaal en realtime registreren van dierlijke mesttransporten (rVDM).

Heeft u vragen over het nieuwe vervoerbewijs rVDM?
Bel: 088 – 042 42 42

Meer weten? Op de site van RVO is veel informatie te vinden.