Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet gepubliceerd

Op 22 april 2021 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) gepubliceerd in het Staatsblad.

Het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet is te vinden op Officiëlebekendmakingen.nl.

Hierin is bekend gemaakt op welke wijze het vervoer van dierlijk meststoffen moet worden verantwoord. Het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) wordt vervangen door het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM). Met deze nieuwe werkwijze worden de berichten met informatie over een mesttransport dan digitaal en onmiddellijk naar de overheid gestuurd.

Op deze manier ontstaat er een betrouwbare verantwoording van de mestketen, gaan we bewust verkeerd handelen met mest tegen en werken we samen met de sector aan een open, transparant en eerlijk mestbeleid.

Het betreft nu enkel de publicatie van de regelgeving. Het besluit tot inwerkingtreding van de regelgeving rondom het rVDM wordt overgelaten aan de nieuwe bewindspersoon. Op dit moment is het kabinet namelijk demissionair en heeft de Tweede Kamer de brief van 24 december 2020 over de invoering van rVDM controversieel verklaard.

Voor een soepele en succesvolle invoering van deze nieuwe manier van werken, staan zorgvuldigheid, duidelijkheid en een nauwe samenwerking met de sector voorop. In de komende maanden gaan we dan ook samen met de sector het systeem zorgvuldig testen.