Ondersteuning BMS-leveranciers functionaliteit rVDM-systeem

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt, zoals bekend, aan een voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, waarmee de verantwoording van het transport van dierlijke meststoffen digitaal, vooraf en realtime kan plaatsvinden (rVDM).

Voor een soepele en succesvolle invoering van deze nieuwe manier van werken, staan zorgvuldigheid, duidelijkheid en een nauwe samenwerking met de sector voorop. Het nieuwe systeem leidt namelijk (ook) tot aanpassingen in het bedrijfsmanagementsysteem. Technische ondersteuning van de BMS-leveranciers is dan ook nodig.

In de huidige situatie worden de meldingen van de mesttransporten op de VDM-formulieren elektronisch aangeleverd bij RVO. Ook nu al bieden verschillende leveranciers van bedrijfsmanagementsystemen hun klanten hiervoor ondersteunende functionaliteiten aan.

BMS-Leveranciers die overwegen om bij de beoogde invoering van het rVDM-systeem ook ondersteunende functionaliteiten aan te gaan bieden (en dat nu nog niet doen) kunnen dat kenbaar maken. De overheid biedt BMS-leveranciers hiervoor de benodigde ondersteuning aan. Als leveranciers dit van plan zijn, dan wordt u verzocht om dat uiterlijk voor 1 november 2021 aan te geven. Dat kan door een mail te sturen aan: praktijktestenrvdm@minlnv.nl.

Wij gaan ervan uit dat leveranciers die geen reactie sturen voor 1 november 2021, geen functionaliteit gaan aanbieden aan hun klanten ter ondersteuning van het aanleveren van de meldingen van mesttransporten in het nieuwe rVDM-systeem. En dat deze leveranciers ook geen behoefte hebben aan nadere ondersteuning en/of informatie van de overheid.