Voortgang realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

Demissionair minister Schouten heeft op 15 oktober 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen van het nieuwe systeem voor het verantwoorden van het transport van dierlijke meststoffen.

Lees hier de Kamerbrief.

Het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) gaat vervangen worden door het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM). Deze nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat de transportmeldingen digitaal, vooraf en realtime gaan plaatsvinden. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een betrouwbare verantwoording van de mestketen, gaan we bewust verkeerd handelen met mest tegen en werken we samen met de sector aan een open, transparant en eerlijk mestbeleid.

Voor een soepele en succesvolle invoering van deze nieuwe manier van werken, staan zorgvuldigheid, duidelijkheid en een nauwe samenwerking met de sector voorop. De invoering is namelijk omvangrijk en betreft een grootschalige systeemwijziging. Tevens zorgt het ook voor een forse verandering in de werkwijze en bedrijfsprocessen van de sector. In de afgelopen maanden is daarom samen met de sector hard gewerkt aan het testen van het systeem en zijn benoemde problemen samen nader geanalyseerd. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd, die belangrijk zijn om te komen tot een robuust en werkbaar systeem.

Dit brengt met zich mee dat er een tweede wijzing van het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (Ubm) nodig is en een verdere aanpassing van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet (Urm). Vervolgens kunnen dan de voorgenomen pilots plaatsvinden en zou na afloop van het mestseizoen 2022 gestart kunnen worden met het breed uitrollen van het rVDM-systeem voor alle ondernemers.