Beoogde invoeringsdatum rVDM: 1 januari 2023

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeerde op 8 februari 2022 de Tweede Kamer over de beoogde invoeringsdatum van het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM). Hierin maakt hij bekend dat 1 januari 2023 de beoogde invoeringsdatum wordt.

Lees hier de Kamerbrief van minister Staghouwer

Vanaf die dag zal het rVDM het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) vervangen. Zodat de vervoerders sneller, efficiënter en zo veel mogelijk geautomatiseerd digitale meldingen van mesttransporten kunnen doen. Alle ondernemers die dierlijke mest van en naar een bedrijf of intermediaire onderneming vervoeren gaan werken met dit nieuwe systeem. De belangrijkste verandering is dat vanaf 1 januari 2023 de berichten met informatie over een mestvervoer dan digitaal, realtime en vooraf naar de overheid worden gestuurd. De gevraagde gegevens zijn daardoor op de juiste wijze geregistreerd: volledig, betrouwbaar en naar waarheid. Dit zorgt voor betere en actuelere inzichten in de vervoersgegevens voor zowel de ondernemer als de overheid.

Zo zorgen de overheid en de sector er samen voor dat Nederland een open, transparante en eerlijke mestketen kent. Dit levert voor iedere ondernemer een gelijk speelveld op. Hiermee wordt ook aansluiting gezocht op de ambities van de sector voor een transparant en digitaal inzicht in de mineralenstromen (Mineralenmanager.nl). Mest wordt met deze nieuwe werkwijze op een verantwoorde manier vervoerd, waardoor de overheid ook meer zicht en grip heeft op de verantwoording van alle meststromen. En draagt iedereen bovendien bij aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit.

Om deze nieuwe werkwijze te realiseren, ontwikkelt de overheid nieuwe software en wordt wet- en regelgeving aangepast. Voor een soepele en succesvolle invoering van deze nieuwe manier van werken, staan zorgvuldigheid, duidelijkheid en een nauwe samenwerking met de sector en BMS-leveranciers voorop. Momenteel zet de overheid, samen met de sectorvertegenwoordigers en leveranciers van bedrijfsmanagementsystemen (BMS), stevig in op het testen van het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze in de praktijk. Vanaf het 2e kwartaal 2022 starten praktijkpilots. Ondernemers kunnen zich hier binnenkort voor gaan aanmelden. Als onderdeel van de pilot verrichten zij dan hun transportmeldingen volgens de nieuwe conceptregelgeving.

Stap voor stap informeert de overheid dit jaar wat het rVDM-systeem en de nieuwe werkwijze voor ondernemers betekent en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Wilt u op de hoogte blijven? Lees ook meer informatie op rvo.nl/rvdm.