Tweede internetconsultatie Urm gestart

Momenteel loopt de tweede internetconsultatie rondom de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm).

In augustus 2020 is een wijziging van de Urm al eens voorgelegd voor internetconsultatie. De resultaten van deze eerdere internetconsultatie zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de ontwerpregeling die nu voorligt.

Verwachte effecten van de regeling

Het huidige papieren Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen wordt vervangen door een volledig digitaal systeem waarmee ondernemers hun transportgegevens vooraf en realtime melden aan de overheid, waardoor de kwaliteit van de gegevens verbetert. Dit draagt bij aan een open, transparante en eerlijke mestketen en een gelijk speelveld voor ondernemers. Daarbij is het van belang dat dierlijke mest op een verantwoorde manier wordt vervoerd en het niet naleven van de mestregelgeving wordt voorkomen.

De invoering van rVDM zorgt voor een wijziging in de manier van verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen. De verandering zit niet zozeer in de gegevens die moeten worden verstrekt, maar meer in de wijze van verstrekking en het moment waarop de gegevens moeten worden verstrekt. Dit vergt een omslag in de werkwijze van zowel de betrokken ondernemers als van de NVWA en RVO. Deze manier van gegevensverstrekking past bij deze digitale tijd. Door de handelingen in de eigen bedrijfsprocessen te integreren zal het proces op termijn leiden tot een lastenvermindering en zorgen voor betere en actuelere inzichten in de vervoersbewegingen voor zowel de ondernemer als de overheid.

Reageren

U kunt tot 30 april reageren op de consultatie via Internetconsultatie.nl.