Definitieve wijziging Ubm binnenkort in het Staatsblad

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer vandaag (13 april 2021) geïnformeerd dat de definitieve wijziging van het Ubm op korte termijn in het Staatsblad gepubliceerd zal worden.

Met de publicatie van de wijziging van het Ubm wordt helder welke regels voor iedereen zullen gaan gelden bij de invoering van het nieuwe rVDM-systeem. 

Binnenkort zal ook de wijziging van de Urm worden gepubliceerd. Het ministerie van LNV geeft nadrukkelijk aan dat het alleen om de publicatie van de nieuwe regels gaat en dit nog geen inwerkingtreding betreft. Een besluit over het moment van inwerkingtreding van de wijzigingen van het Ubm en de Urm is later dit jaar voorzien. 

Tot slot zullen de komende tijd - met het oog op een zorgvuldig proces richting de latere invoering van het rVDM - diverse testen en pilots plaats gaan vinden. 

Lees verder in de Kamerbrief