Pilot rVDM start op 1 juni

Op woensdag 1 juni 2022 start de pilot met het nieuwe realtime en digitaal Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM). Vervoerders, leveranciers en afnemers van dierlijke mest gaan samen oefenen met het nieuwe rVDM-systeem. De vervoersmeldingen worden dan gedaan volgens de nieuwe regelgeving. Op deze manier zijn de deelnemers beter voorbereid als het rVDM officieel start en geeft de pilot ons belangrijke informatie over hoe het systeem werkt.

Beoogde inwerkingtredingsdatum van de nieuwe regelgeving is pas op 1 januari 2023. Om wel te kunnen starten met de pilot is daarom een vrijstellingsregeling opgesteld. Deze stelt pilotdeelnemers vrij van de huidige regels als ze een vracht volgens de nieuwe rVDM-regels vervoeren. Die nieuwe regels zijn opgenomen in de bijlagen van de vrijstellingsregeling. De vrijstellingsregeling is op 31 mei 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Iedereen die wil deelnemen aan de pilot kan zich hier aanmelden.

Een belangrijke verandering van de nieuwe regelgeving is dat de vervoersmeldingen dan vooraf moeten gebeuren. Met de nieuwsbrief informeren we u over de veranderingen door het nieuwe rVDM en hoe u zich kunt voorbereiden. U kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief rVDM.