Per 1 januari 2023 verandert de regelgeving rond mestvervoer

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven. Vanaf dat moment werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. Alleen voor de import en export van dierlijke mest blijven we tot 1 juni 2023 op huidige manier werken. Vervoerders, leveranciers en afnemers van dierlijke mest zijn of worden hierover – in de week van 14 november 2022 – per brief geïnformeerd.

Wat verandert er met rVDM?

De invoering van het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM) heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest gevolgen voor de administratie. De belangrijkste wijziging is dat u straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens doorgeeft aan de overheid: via het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Vervoerders melden voor en tijdens het vervoer. Leveranciers en afnemers moeten achteraf binnen zeven dagen het vervoer digitaal bevestigen. RVO berekent voortaan de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de geleverde mest op basis van labanalyse en forfaits. Deze gegevens kunt u daarna inzien via mijn.rvo.nl.
 

Meer informatie?

Op deze site en op rvo.nl/rvdm is meer informatie te vinden: Bezoek de pagina ‘Over rVDM’ nu.