Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant gepubliceerd

Vandaag (21 november 2022) is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die regels bevat over rVDM in de Staatscourant gepubliceerd. Binnenkort volgt de publicatie van het besluit dat de inwerkingtreding van de regelgeving tot gevolg heeft. Met de publicatie van deze nieuwe regels wordt helder welke regels voor alle ondernemers van dierlijke meststoffen gelden bij de invoering van het nieuwe realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM) per 1 januari 2023. Voor één functionaliteit (mestexport en -import) geldt dat deze per 1 juni 2023 zal worden ingevoerd. Daarvoor blijft tot die tijd de huidige werkwijze van kracht.