Het videoverslag van de regionale bijeenkomsten rVDM staat online

Op 14, 16, 21 en 23 november 2022 organiseerden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO, NVWA, Cumela en TLN vier regionale bijeenkomsten. 

Tijdens de bijeenkomsten werd stilgestaan bij de praktische voorbereidingen die nodig zijn om straks, per 1 januari 2023, met rVDM aan de slag te kunnen.

De bijeenkomsten werden door 750 mensen bezocht. In het videoverslag reflecteren sprekers en bezoekers in het Van der Valk Hotel Breukelen op de bijeenkomst.

Logo Ministerie van Landbouw Natuur en voedselkwaliteit. 

In deze video vertellen de organisatoren en de bezoekers na afloop van de informatiebijeenkomst over invoering van nieuwe realtime Vervoersbewijs dierlijke mest Rvdm over hun ervaring.

ORGANISATIE MAN: "We zijn vanavond in Breukelen bij de voorlichting voor het realtime 
Vervoersbewijs dierlijke mest, het rVDM. We willen heel graag alle vervoerders van mest in Nederland voorbereiden op een grote omschakeling in de manier waarop zij met mesttransport om moeten gaan."

ORGANISATIE VROUW: "We hebben deze bijeenkomst georganiseerd omdat wij vooral de vervoerders willen informeren over het nieuwe systeem, wat op 1 januari 2023 ingaat."

ORGANISATIE MAN 2: "We hopen natuurlijk dat er veel duidelijkheid komt. Dat intermediairs ook weten waar het om gaat. Wat voor invloed dat op hun bedrijfsvoering krijgt en dat ze in ieder geval de juiste beslissingen nemen. Welke software ze kiezen en hoe ze het gaan doen."

ORGANISATIE VROUW: "Ik denk dat vervoerders over het algemeen wel positief zijn over het rVDM. Ik denk wel dat zij het spannend vinden en kijken: hoe moet ik dat nu precies inregelen? En ik hoop en ik verwacht ook wel dat ze er vrij snel mee leren werken."

BEZOEKER 1: "Wij zijn natuurlijk heel geïnteresseerd in hoe de rVDM gaat werken. Want ik krijg echt 
van alle kanten vragen van klanten. En de documentatie online schiet af en toe wel iets tekort."

BEZOEKER 2: "Dat er meer duidelijkheid komt, want het is wel kort dag nou, hè?"

BEZOEKER 1: "Ik vind het op zich wel een goede vooruitgang omdat je van het papier afstapt. Iedereen heeft tegenwoordig  toch een telefoon in z'n hand, in z'n broekzak. Dus ja, waarom niet?"

ORGANISATIE MAN: Dat was een prima bijeenkomst, voldoende leuke vragen gehad. Veel onrust weggehaald 
denk ik ook weer bij heel veel mensen die specifieke situaties hadden. Dus ik denk dat het een goede bijeenkomst is geweest."

BEZOEKER 1: "Ik vond zeker dat het een zinvolle avond is geweest. Een leerzame avond. Een lange zit (LACHT). Maar we zijn echt een heel stuk rijker aan informatie geworden waar we echt wat aan hebben. En die we ook gewoon aan klanten kunnen doorspelen indien dat nodig is."

BEZOEKER 5: "Het is duidelijk zo. De informatievoorziening was goed. Dus een goede presentatie."

BEZOEKER 1: "Goed uitgelegd. Er komt heel veel op je af natuurlijk."

ORGANISATIE MAN: "Ja, superavond. Heel veel belangstelling en erg goede vragen. Dus ik denk dat we ons doel echt bereikt hebben dat mensen goed op de hoogte zijn gesteld."

ORGANISATIE VROUW: "Het lijkt me echt goed om naar zo'n bijeenkomst te komen. En je leert niet alleen van de mensen die een presentatie geven maar ook vooral van elkaar.  Iedereen weet iets. Iedereen stelt goede vragen en juist daarvan leer je het meest."

INTERVIEWER: En wat neem je zo mee naar huis?"

BEZOEKER 5: Een bak extra kennis en ervaring van mijn collega-mestrijders."

Beeldtekst: Voor een compleetoverzicht van de rVDM? Kijk op rvo.nl/rvdm.

Logo Ministerie van Landbouw Natuur en voedselkwaliteit.