Webinar rVDM: 18 januari 2023

Op woensdag 18 januari 2023 heeft het webinar plaatsgevonden over de invoering van rVDM. Daarin heeft een aantal experts toegelicht wat er veranderd is voor leveranciers en afnemers van dierlijke mest. En waaraan u moet voldoen.

Met onderstaande link kunt u het webinar terugkijken.