VDM’s vanaf 1 maart niet meer geaccepteerd

Op 1 januari 2023 is rVDM ingevoerd. En werken we allemaal met het realtime (digitaal) vervoersbewijs (rVDM).  

Met ingang van 1 maart stopt de overgangsperiode en worden geen VDM’s meer geaccepteerd door RVO. U gebruikt het rVDM bij mestvervoer. U geeft dan voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens door aan de overheid: via e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem.

Doorkiesnummer

Voor het stellen van vragen over rVDM heeft RVO een aparte keuze-optie in het menu. Dat is op dit moment:
Bel 088 – 042 42 42
Kies 1: Dieren, Spuitlicenties, Landbouw, Natuur en Visserij
Kies nog een keer 1: Vervoer en uitrijden van mest
Kies nog een keer 1: Meldingen in rVDM (e-CertNL)
 

Meer weten? Ook op de site van RVO is veel informatie te vinden.