Beeld: ©RVO

Nieuw: nieuwsbrief rVDM

Een open, transparant en eerlijk mestbeleid. Dat is waar de sector samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor staan. En dat moet ook, want in Nederland produceren we veel mest. Van oudsher weten boeren als geen ander dat we daar goed mee om moeten gaan. In de wetenschap dat je het land waarop je werkt en waarmee je produceert, eigenlijk alleen maar in ‘bruikleen’ hebt. Dat land laat je namelijk zo goed mogelijk na aan je (klein)kinderen. En dus bemest je de bodem zo goed mogelijk. Aan de andere kant kan te veel mest schadelijk zijn voor milieu en voor het klimaat. En dus hebben we er allemaal baat bij dat overtollige mest op een goede en verantwoorde manier verwaard wordt. 

Invoering rVDM

De definitieve invoering van het rVDM-systeem voor alle ondernemers en mesttransporten is voorzien per 1 januari 2023. Hierover heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd in zijn brief van 9 februari 2022.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen over het nieuwe vervoersbewijs rVDM? Bel: 088 – 042 42 42

Meer weten? Op de site van RVO is al veel informatie te vinden.