Beeld: ©RVO

Nieuw: nieuwsbrief 3 rVDM

U ontvangt deze nieuwsbrief met informatie over het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) omdat u zich heeft geabonneerd. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren dat vanaf 1 januari 2023 de manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven verandert. En dat de wijziging  van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant is gepubliceerd.

Per 1 januari 2023 verandert de regelgeving rond mestvervoer

Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop u uw mestvervoer doorgeeft. Vanaf dat moment werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. Alleen voor de import en export van dierlijke mest blijven we tot 1 juni 2023 op huidige manier werken.

Wat verandert er met rVDM?
rVDM werkt realtime en digitaal. Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest gevolgen voor de administratie. De belangrijkste wijziging is dat u straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens doorgeeft aan de overheid: via het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Vervoerders melden voor en tijdens het vervoer. Leveranciers en afnemers moeten achteraf binnen zeven dagen het vervoer digitaal bevestigen. RVO berekent voortaan de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de geleverde mest op basis van labanalyse en forfaits.  Deze gegevens kunt u daarna inzien via mijn.rvo.nl.

Een samenvatting van de veranderingen vindt u op onze infographic: Overzicht vervoer dierlijke mest (pdf). Tevens hebben we per type vervoer – met een animatie en een stappenkaart – voor u op een rij gezet wat de belangrijkste veranderingen zijn. Klik op onderstaande links om naar een doelgroeppagina op onze website te gaan.

•    Geregistreerde intermediair voor vervoer dierlijke mest

•    Leverancier van dierlijke mest voor vervoer zonder GR/GPS

•    Vervoerder van paarden- en ponymest naar een substraatbereider

•    Geregistreerde intermediair voor vervoer champost

illustratie website rVDM

Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant gepubliceerd

Met de sector is een analyse gemaakt van het nieuwe systeem. Dit is aanleiding geweest om een aantal wijzigingen door te voeren in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. De wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) zijn op 22 april 2021 en 14 juli 2022 in het Staatsblad gepubliceerd. Op 21 november 2022 is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die regels bevat over rVDM in de Staatscourant gepubliceerd. Op 24 november 2022 is het Koninklijk Besluit voor de inwerkingtreding van de regelgeving per 1 januari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad.

Vraag en antwoord

We krijgen regelmatig vragen over het rVDM.  Zoals onderstaande vraag:

‘Hebben leveranciers en afnemers een account voor e-CertNL nodig?’
‘Vanaf 1 januari 2023 doen zowel  leverancier als  afnemer ná het vervoer binnen zeven dagen de digitale bevestigingsmelding via e-CertNL of via een BMS. Voor e-CertNL heeft u een account nodig. U maakt een account aan door voor het eerst in te loggen op e-cert.nl. Dit doet u met eHerkenning niveau2+. Als u nog geen eHerkenning heeft, dan kunt u dit aanvragen op www.eherkenning.nl.’ 

Meer antwoorden op vragen
Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Support

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/rvdm. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 - 042 42 42 (lokaal tarief).