Beeld: ©RVO

Nieuw: nieuwsbrief 4 rVDM

U ontvangt deze nieuwsbrief met informatie over het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) omdat u zich heeft geabonneerd. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren dat vanaf 1 januari 2023 de manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven verandert. En reserveer alvast 18 januari 2023 in uw agenda. Dan organiseren we een webinar.

Weten wat er voor u verandert? Neem deel aan het webinar

Zet de datum alvast in je agenda: op 18 januari 2023 vindt er een webinar plaats over de invoering van rVDM. Daarin zal een aantal experts toelichten wat er veranderd is voor leveranciers en afnemers van dierlijke mest. En waaraan je moet voldoen. Als deelnemer kun je tijdens het webinar vragen stellen. Begin januari melden we meer.

Webinar rVDM: 18 januari 2023

Weten wat er tijdens de regiobijeenkomsten gedeeld is ?

Op 14, 16, 21 en 23 november 2022 organiseerden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RVO, NVWA, Cumela en TLN vier regionale bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten is een mooi inkijkje gegeven in wat er komt kijken om per 1 januari 2023 goed voorbereid met rVDM aan de slag te kunnen. Het videoverslag laat zien, hoe sprekers en bezoekers terugkijken op de bijeenkomst van 23 november in het Van der Valk Hotel in Breukelen.
Klik op de link hieronder om het videoverslag te bekijken.

 

Het videoverslag van de regionale bijeenkomsten rVDM staat online

Publiek bij één van de bijeenkomsten van het rVDM. Een bezoeker stelt een vraag en er wordt gelachen.
Beeld: ©rVDM

Iedere verandering is in het begin lastig

Hans Zondervan is bij de firma Wassenaar verantwoordelijk voor de mestadministratie. Hij is gepokt en gemazeld in het goed en accuraat verwerken van meststromen. Vroeger op papier. Al even met eVDM. En straks met behulp van het nieuwe realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Weten hoe hij aankijkt tegen de invoering van het rVDM? Klik hier om het interview te lezen.

De stappenkaarten: rVDM overzichtelijk in beeld gebracht

Met de invoering van het nieuwe rVDM werkt (vanaf 1 januari 2023) de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier. Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest, gevolgen voor de administratie. Belangrijk verschil met de oude methode is dat de vervoerder in het rVDM veel gegevens vooraf meldt, dat de vervoerder tijdens het vervoer realtime meldingen doet en dat leverancier en afnemer de gegevens na het vervoer digitaal bevestigen. In een aantal zogenaamde stappenkaarten hebben we op een rij gezet wat er verandert. Meer weten?

Wat verandert er voor de geregistreerde intermediair?

Stappenkaart standaardvervoer
Beeld: ©rVDM

Q&A: Hebben leveranciers en afnemers een eCertNL-account nodig?

Vanaf 1 januari 2023 doen zowel leverancier als afnemer ná het vervoer binnen zeven dagen de digitale bevestigingsmelding via e-CertNL of via een BMS. Voor e-CertNL heeft u een account nodig. U maakt een account aan door voor het eerst in te loggen op e-cert.nl. Dit doet u met eHerkenning niveau2+. Als u nog geen eHerkenning heeft, dan kunt u dit aanvragen op www.eherkenning.nl. Meer weten? Lees onze vraag-antwoordcombinaties.

Support

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/rvdm. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 - 042 42 42 (lokaal tarief).