Beeld: ©RVO

Nieuw: nieuwsbrief 5 rVDM

U ontvangt deze nieuwsbrief met informatie over het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM) omdat u zich heeft geabonneerd. U weet het vast al: met ingang van 1 januari 2023 is de manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven veranderd. Dat doen we nu met rVDM.

Webinar: interactief, drukbezocht en veelbekeken

Op 18 januari 2023 vond het webinar over de invoering van rVDM plaats. Daarin hebben Joke Noordsij (LNV), Henk van der Velde (NVWA) en Arjen Dijkstra (RVO) onder leiding van Jessica van Spengen toegelicht wat er veranderd is voor leveranciers en afnemers van dierlijke mest. En hebben ze laten zien, waaraan je moet voldoen. Deelnemers konden tijdens het webinar vragen stellen. Waarvan verreweg het grootste deel beantwoord is. Het webinar is hier terug te kijken. Handig om te doen!

Foto van Webinar moderator Jessica van Spengen
Beeld: ©rVDM

Praktisch: hoe maak ik een e-CertNL account aan?

U maakt een account aan door naar de site e-cert.nl te gaan. Dan klikt u in het witte blok ‘Direct naar’ op ‘Inloggen bij e-CertNL’. Om vervolgens in te kunnen loggen op e-CertNL heeft u eHerkenning niveau2+ nodig. Als u nog geen eHerkenning heeft, dan kunt u dit aanvragen op www.eherkenning.nl. Na het inloggen kiest u in de meest rechtse kolom voor ‘rVDM Vooraanmelding’ en daarna volgt u de stappen in het scherm. Meer informatie over het aanmaken van uw account vindt u ook op Voorbereiden op het rVDM (rvo.nl).

Maatwerkvervoer: de vier groepen

Als u dierlijke mest vervoert, dan maakt u sinds 1 januari 2023 gebruik van het rVDM. Voor het meeste vervoer gelden er standaard regels. Maar er zijn situaties waarbij speciale regels gelden. Bijvoorbeeld bij boer-boer-vervoer. Het rVDM invullen werkt dan ook anders. Het maatwerk vervoer is verdeeld in vier groepen: 1) leverancier vervoert zonder GR/GPS; 2) paarden/ponymest naar substraatbereider, 3) afvoer van champost en 4) kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG). 

Er zijn voorwaarden om de speciale regels van het maatwerk vervoer te mogen gebruiken. Praktische informatie wat u wel, en ook niet mag doen, zijn op de RVO-site te vinden.

Hoe gaat de handhaving? Krijg ik meteen een boete?

Het digitaal en realtime verantwoorden van mesttransporten met het rVDM is van start gegaan. Dat kan natuurlijk even wennen zijn. En alhoewel het systeem eenvoudig en overzichtelijk is, een fout maken kan. Mochten er zaken fout gaan, dan is het goed om te weten dat er niet meteen boetes zullen worden opgelegd. De NVWA en RVO passen de zogenaamde ‘ondersteunende handhaving’ toe. Handhaving, die erop ingericht is, dat er niet bij de eerste fout een boete wordt opgelegd. Maar er vooral op gericht is, om als leverancier, vervoerder of afnemer te leren om het goed te doen. Deze manier van handhaving zal gedurende een aantal maanden worden gehanteerd.

Stappenkaart ‘vervoeren zonder GR/GPS’

Als u als leverancier van dierlijke mest zelf uw mest naar een afnemer met landbouwbedrijf of particulier vervoert, en geen geregistreerde intermediair bent, dan is er met de invoering van het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM, iets voor u veranderd. Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij maatwerk vervoer zonder GR/GPS-apparatuur zijn er in totaal vijf meldingen. U doet namelijk geen laadmelding. Vanaf 1 januari 2023 doet u vooraf de vooraanmelding en de startmelding via de webschermen van e-CertNL of eventueel via een BMS. Direct na het lossen doet u een weeg- en losmelding. U hoeft de mest niet te wegen. U bevestigt het geschatte gewicht uit de vooraanmelding of u past dit aan. Bij een verzamel-rVDM doet u dit na de laatste vracht. Ná het vervoer doen u en uw afnemer binnen zeven dagen de digitale bevestigingsmelding. Hiermee bevestigt u dat het vervoer klaar is en dat de gegevens in het rVDM kloppen. RVO berekent de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest forfaitair. De resultaten kunt u raadplegen op mijn.rvo.nl.

Meer weten? Kijk op RVO.nl of op verantwoordmestvervoer.nl: daar vindt u een overzichtelijke stappenkaart.

Infographic vervoer zonder GR/GPS
Beeld: ©rVDM

Inloggen in rVDM-systeem via de noodprocedure

Als inloggen op het rVDM-systeem niet lukt, door bijvoorbeeld een storing, dan kunt u op een andere manier inloggen. U kunt dan namelijk gebruik maken van de  noodprocedure. Op e-Cert.nl krijgt u stapsgewijs uitleg, wat u in dergelijke gevallen moet doen. Let op: inloggen via de noodprocedure kan maar een paar keer per dag. Om de noodprocedure te gebruiken, moet u bijvoorbeeld een wachtwoord opgeven. Dit doet u bij Beheren bedrijfsgegevens > wachtwoord voor noodprocedure. Meer weten? Kijk op e-Cert.nl.

Q&A: Welke informatie van de weging moet in de administratie opgenomen worden?

Tijdens het vervoer heeft u een of meer weegbonnen bij u. Deze bonnen komen uit één of meer weeginstallaties. De bon is een papieren of een elektronisch bewijs. Bewaar na het wegen het bewijs in elk geval 5 jaar. Op de weegbon staat:

  1. Het gewicht;
  2. De datum en het tijdstip van wegen;
  3. De identificatie van de weeginstallatie
  4. Bij een weegbrug: Het kenteken van het vervoermiddel.

Identificatie weeginstallatie

Bij een weegbrug gebruikt u het adres van de weeginstallatie. Kan dit niet? Dan mag ook het unieke keuringsnummer van de weegbrug op de weegbon gedrukt staan. Het keuringsnummer vindt u op het ijkrapport.
Bij een aanboordweegapparaat legt u het kenteken van het voertuig, het combinatienummer (bij drijfmest) of het unieke registratienummer van de weeginstallatie vast. Deze gegevens moeten op de weegbon gedrukt staan.
Gaat het om een oudere goedgekeurde weegbrug? Dan heeft u een bon nodig met een uniek keuringsnummer en een voorgedrukt adres van de weeginstallatie. Voorwaarde is dat de weeginstallatie niet geüpdatet kan worden en dat de verkoper dit openbaar heeft gemaakt. U mag het weegbewijs dan afdrukken op zo'n bon.

Zie ook op RVO.nl Dierlijke mest vervoeren.

Support

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/rvdm. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 - 042 42 42 (lokaal tarief).