Vervoeren met rVDM

In deze video wordt aangekondigd dat de hele mestketen vanaf 1 januari 2023 zal gaan werken op een nieuwe manier, het rVDM.
De voordelen van deze nieuwe manier van werken worden uiteengezet. Er wordt daarna uitgelegd voor wie de rVDM gaat gelden. 

Titel: Vervoeren met rVDM (2022)

Beeldlogo van het rVDM.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

VOICE-OVER: Produceert u dierlijke mest, vervoert u het, of bent u afnemer? 
Vanaf 1 januari 2023 werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. 
Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest, gevolgen voor de administratie.
VOICE-OVER: Belangrijk verschil met de oude methode is dat u in het rVDM veel gegevens vooraf meldt, 
dat u tijdens het vervoer realtime meldingen doet en dat leverancier en afnemer de gegevens na het vervoer digitaal bevestigen.
Het nieuwe Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM, heeft vergeleken met de oude werkwijze veel voordelen. 

VOICE-OVER: Veel gegevens worden vóór het vervoer doorgegeven en direct bevestigd. 
Dat geeft, samen met de realtime meldingen, op elk moment een betrouwbaar beeld van de vervoersstromen. Voor u als ondernemer. En voor de overheid. 
Zo zorgen we samen voor een open, eerlijke mestketen in Nederland. Dit levert voor u een gelijk speelveld op. 
En we dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van water en bodem. 
VOICE-OVER: Het rVDM geldt voor standaard vervoer, waarbij verplicht wordt gewogen, bemonsterd en geanalyseerd. 
Het geldt ook voor maatwerk vervoer, waar speciale regels voor gelden. 
Dus voor vervoer zonder GR/GPS-apparatuur, paarden- en ponymest, afvoer van champost, kalvergier SMG en spoor 2 pluimveemest.