Organisaties

De overheid wil mesttransporten digitaal en realtime vastleggen. Daardoor kunnen meststromen beter worden gevolgd. De beoogde invoeringsdatum van dit realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) is voorzien op 1 januari 2023. De berichten met informatie over een mestvervoer worden dan digitaal, realtime en vooraf naar de overheid gestuurd. De gevraagde gegevens zijn daardoor op de juiste wijze geregistreerd: volledig, betrouwbaar en naar waarheid. Dit zorgt voor betere en actuelere inzichten in de vervoersgegevens voor zowel de ondernemer als de overheid.

Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) zorgen er zo voor dat Nederland een open, transparante en eerlijke mestketen kent.