Organisaties

De overheid legt mesttransporten digitaal en realtime vast met het rVDM. De gevraagde gegevens zijn daardoor op de juiste wijze geregistreerd: volledig, betrouwbaar en naar waarheid. Dit zorgt voor betere en actuelere inzichten in de vervoersgegevens voor zowel de ondernemer als de overheid.

Overheid en de betrokken sectororganisaties achter ‘Samen werken in een eerlijke keten’ (POV, LTO Nederland ,TLN, CUMELA en Rabobank) zorgen er zo voor dat Nederland een open, transparante en eerlijke mestketen kent.