POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) behartigt de belangen van de collectieve varkenshouderijsector. POV zet zich in voor ketensamenwerking, betere verdienmodellen en het versterken van de marktpositie van de leden.

Logo Producenten Organisatie Varkenshouderij

POV ondersteunt de digitalisering van de mestketen. Door het toepassen van digitalisering in de mestketen vergroten we de efficiency en verminderen de kans op fouten.