Over rVDM

Samen werken we in Nederland toe naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Om zo de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat aan te gaan. Daarbij is het van belang dat dierlijke mest op een verantwoorde manier wordt vervoerd en eenvoudig wordt geregistreerd. Samen met de sector streeft de overheid naar een open, transparante en eerlijke mestketen. Dit draagt bij aan de verbetering van de water- en bodemklimaat. En aan een gelijk speelveld voor ondernemers. De invoering van rVDM helpt daarbij.

De voorbereiding voor de invoering van rVDM is in volle gang. Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop u uw mestvervoer doorgeeft. Vanaf dat moment werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. Alleen voor de import en export van dierlijke mest blijven we tot 1 juni 2023 op huidige manier werken.

Wat verandert er met rVDM?

rVDM werkt realtime en digitaal. Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest gevolgen voor de administratie. De belangrijkste wijziging is dat u straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens doorgeeft aan de overheid: via het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Vervoerders melden voor en tijdens het vervoer. Leveranciers en afnemers moeten achteraf binnen zeven dagen het vervoer digitaal bevestigen. RVO berekent voortaan de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de geleverde mest op basis van labanalyse en forfaits. Deze gegevens kunt u daarna inzien via mijn.rvo.nl.

We hebben met een animatie en een stappenkaart (per doelgroep) voor u op een rij gezet wat de belangrijkste veranderingen zijn. Klik op onderstaande link om naar een doelgroeppagina te gaan. 
•    Geregistreerde intermediair voor vervoer dierlijke mest
•    Leverancier van dierlijke mest voor vervoer zonder GR/GPS
•    Vervoerder van paarden- en ponymest naar een substraatbereider
•    Geregistreerde intermediair voor vervoer champost

Voor een overzicht van het type vervoer waarvoor het rVDM gaat gelden klikt u op onderstaande infographic:
•    Overzicht vervoer

Niet alleen vervoerders moeten andere stappen maken bij de registratie. Dit geldt ook voor leveranciers en afnemers. Bekijk onderstaande infograpic voor meer informatie:
•    Leverancier of afnemer van dierlijke mest

Waarom een rVDM?

Een open, transparant en eerlijk mestbeleid. Dat is waar de sector samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor staan. En dat moet ook, want in Nederland produceren we veel mest. Van oudsher weten boeren als geen ander dat we daar goed mee om moeten gaan. In de wetenschap dat je het land waarop je werkt en waarmee je produceert, eigenlijk alleen maar in ‘bruikleen’ hebt. Dat land laat je namelijk zo goed mogelijk na aan je (klein)kinderen. En dus bemest je de bodem zo goed mogelijk. Aan de andere kant kan te veel mest schadelijk zijn voor milieu en voor het klimaat. En dus hebben we er allemaal baat bij dat overtollige mest op een goede en verantwoorde manier verwaard wordt. 

Onze huidige manier van ‘mest administreren’ bestaat uit ‘proven technology’. Dat is een chique manier om te zeggen, dat het melden van mesttransporten nu gebeurt met technologie die meer dan 20 jaar oud is. Ook de regelgeving is niet veel nieuwer. Naast simpele digitale berichten, schrijven mestvervoerders vooral op wat en hoeveel ze vervoeren. En moeten de betrokken partijen daar een ‘natte’ handtekening op zetten. Deze gegevens kunnen nog tot een maand later worden ingediend bij de overheid. Dat is niet alleen een arbeidsintensief, maar ook een foutgevoelig proces. Een proces dat niet alleen veel administratieve rompslomp oplevert, maar bovendien lastig achteraf te controleren is.

Dus zijn we toe aan nieuwe regels en nieuwe technieken. Zodat we sneller, efficiënter en - zo veel mogelijk geautomatiseerd - digitale meldingen van mesttransporten kunnen doen. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld met behulp van de rVDM-app. Of volledig automatisch via een voertuigvolgsysteem (GR/GPS). Met als resultaat dat de afnemer weet wat hij krijgt voor de verwerking van mest (voor aanwending op het land of andere activiteiten). Dat de vervoerder zijn rol als bemiddelaar beter kan invullen. En dat we er met elkaar (als overheid, sector en Nederlandse burger) zorgen dat alle mestregels goed worden nageleefd.