Over rVDM

Samen werken we in Nederland toe naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Om zo de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat aan te gaan. Daarbij is het van belang dat dierlijke mest op een verantwoorde manier wordt vervoerd en eenvoudig wordt geregistreerd. Samen met de sector streeft de overheid naar een open, transparante en eerlijke mestketen. Dit draagt bij aan de verbetering van de water- en bodemklimaat. En aan een gelijk speelveld voor ondernemers. De invoering van rVDM op 1 januari 2023 helpt daarbij.

Vanaf 1 juni 2023 gebruikt u het rVDM ook voor de import en export van dierlijke mest. Voor 1 januari 2024 moet u overgestapt zijn. Daarna gebruikt iedereen die dierlijke mest vervoert in Nederland het rVDM. Lees meer op de website van RVO.

Wat is rVDM?

rVDM werkt realtime en digitaal.  U geeft voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens dooraan de overheid: via het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Vervoerders melden voor en tijdens het vervoer. Leveranciers en afnemers moeten achteraf binnen zeven dagen het vervoer digitaal bevestigen. RVO berekent de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de geleverde mest op basis van labanalyse en forfaits. Deze gegevens kunt u daarna inzien via mijn.rvo.nl.

Voor een overzicht van het type vervoer waarvoor het rVDM geldt klikt u op onderstaande infographic:

Voor het eerst leverancier of afnemer met het rVDM? In onderstaande infographic leest u hoe het werkt en wat u nodig heeft: 

Waarom een rVDM?

Een open, transparant en eerlijk mestbeleid. Dat is waar de sector samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor staan. En dat moet ook, want in Nederland produceren we veel mest. Van oudsher weten boeren als geen ander dat we daar goed mee om moeten gaan. In de wetenschap dat je het land waarop je werkt en waarmee je produceert, eigenlijk alleen maar in ‘bruikleen’ hebt. Dat land laat je namelijk zo goed mogelijk na aan je (klein)kinderen. En dus bemest je de bodem zo goed mogelijk. Aan de andere kant kan te veel mest schadelijk zijn voor milieu en voor het klimaat. En dus hebben we er allemaal baat bij dat overtollige mest op een goede en verantwoorde manier verwaard wordt. 

Met het rVDM kunnen we sneller, efficiënter en - zo veel mogelijk geautomatiseerd - digitale meldingen van mesttransporten doen. Eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld met behulp van de rVDM-app. Of volledig automatisch via een voertuigvolgsysteem (met GR-apparatuur). Met als resultaat dat de afnemer weet wat hij krijgt voor de verwerking van mest (voor aanwending op het land of andere activiteiten). Dat de vervoerder zijn rol als bemiddelaar beter kan invullen. En dat we er met elkaar (als overheid, sector en Nederlandse burger) zorgen dat alle mestregels goed worden nageleefd.