Wat verandert er voor de vervoerder van paarden- en ponymest naar substraatbereider?

Vervoert u paarden- of ponymest naar een substraatbereider? Vanaf 1 januari 2023 werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM.

Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest, gevolgen voor de administratie. Belangrijk verschil met de oude methode is dat u in het rVDM veel gegevens vooraf meldt, dat u tijdens het vervoer realtime meldingen doet en dat leverancier en afnemer de gegevens na het vervoer digitaal bevestigen.

In deze video wordt aangekondigd dat de hele mestketen vanaf 1 januari 2023 zal gaan werken op een nieuwe manier, het rVDM.
De voordelen van deze nieuwe manier van werken worden uiteengezet. Er wordt daarna uitgelegd voor wie de rVDM gaat gelden. 
Er wordt uitgelegd hoe en wanneer u melding moet maken als u paarden- of ponymest vervoert naar een substraatbereider. 

Titel: Vervoeren met rVDM voor paarden/ponymest naar substraatbereider (2022)

Beeldlogo van het rVDM.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

VOICE-OVER: Produceert u dierlijke mest, vervoert u het, of bent u afnemer? 
Vanaf 1 januari 2023 werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. 
Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest, gevolgen voor de administratie.
VOICE-OVER: Belangrijk verschil met de oude methode is dat u in het rVDM veel gegevens vooraf meldt, 
dat u tijdens het vervoer realtime meldingen doet en dat leverancier en afnemer de gegevens na het vervoer digitaal bevestigen.
Het nieuwe Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM, heeft vergeleken met de oude werkwijze veel voordelen. 
Veel gegevens worden vóór het vervoer doorgegeven en direct bevestigd. 
Dat geeft, samen met de realtime meldingen, op elk moment een betrouwbaar beeld van de vervoersstromen. Voor u als ondernemer. En voor de overheid. 
Zo zorgen we samen voor een open, eerlijke mestketen in Nederland. Dit levert voor u een gelijk speelveld op. 
En we dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van water en bodem. 
VOICE-OVER: Het rVDM geldt voor standaard vervoer, waarbij verplicht wordt gewogen, bemonsterd en geanalyseerd. 
Het geldt ook voor maatwerk vervoer, waar speciale regels voor gelden. 
Dus voor vervoer zonder GR/GPS-apparatuur, paarden- en ponymest, afvoer van champost, kalvergier SMG en spoor 2 pluimveemest. 

VOICE-OVER: Vervoert u paarden- of ponymest naar een substraatbereider? Bij dit maatwerk vervoer is geen GR/GPS-apparatuur verplicht. 
In totaal doet u als geregistreerde intermediair vijf meldingen. U doet namelijk geen laadmelding. 
VOICE-OVER: Vanaf 1 januari 2023 bent u verplicht om u te registeren als intermediair. U doet vooraf de vooraanmelding en de startmelding via een BMS of via e-CertNL. Na het vervoer doet u een weeg- en losmelding. U hoeft de mest niet te wegen, maar u bevestigt het geschatte gewicht uit de vooraanmelding of u past dit aan. Binnen zeven dagen na het vervoer doen leverancier en afnemer de digitale bevestigingsmelding. Hiermee bevestigen zij dat het vervoer klaar is en dat de gegevens in het rVDM kloppen.

VOICE-OVER: RVO berekent de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest forfaitair. De resultaten kunt u raadplegen op mijn.rvo.nl. Wilt u een compleet overzicht van het rVDM bij maatwerk vervoer van paarden- en ponymest? Kijk op rvo.nl/rvdm

Overzicht rVDM?
www.rvo.nl/rvdm

Beeldlogo van het rVDM.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wat verandert er voor uw vervoer?

Bij dit maatwerk vervoer is geen GR/GPS-apparatuur verplicht. In totaal doet u als geregistreerde intermediair vijf meldingen. U doet namelijk geen laadmelding. Vanaf 1 januari 2023 bent u verplicht om u te registeren als intermediair. U doet vooraf de vooraanmelding en de startmelding via een BMS of via e-CertNL. 

Na het vervoer doet u een weeg- en losmelding. U hoeft de mest niet te wegen, maar u bevestigt het geschatte gewicht uit de vooraanmelding of u past dit aan. Binnen zeven dagen na het vervoer doen leverancier en afnemer de digitale bevestigingsmelding. Hiermee bevestigen zij dat het vervoer klaar is en dat de gegevens in het rVDM kloppen. RVO berekent de hoeveelheid fosfaat en stikstof in de mest forfaitair. De resultaten kunt u raadplegen op mijn.rvo.nl. 

Wilt u een compleet overzicht van het rVDM bij maatwerk vervoer van paarden- en ponymest?

Stappenkaart

Download, bekijk en deel onderstaande stappenkaarten waarin we u schematisch vertellen wat er voor u gaat veranderen.

•    Leverancier of afnemer van dierlijke mest
•    Overzicht vervoer
•    Voorbereiding rVDM  geregistreerde intermediair