Deelnemers pilot en sectorpanel gevraagd

Samen met de sectorvertegenwoordigers van Cumela, LTO Nederland, TLN, POV, Rabobank en diverse BMS-leveranciers werkt de overheid aan de ontwikkeling van het rVDM-systeem. Hiermee wordt het vervoer van dierlijke meststoffen digitaal en realtime verantwoord.

Praktijktesten

Een belangrijke fase in de voorbereidingen is het testen van het rVDM-systeem door de mensen die ermee gaan werken. Het testen bestaat uit twee fases. De 1ste fase, het schaduwdraaien waarmee we met het systeem in de praktijk geoefend hebben, is inmiddels afgerond. Fase 2, de pilot, start in het tweede kwartaal.

Fase 2: pilots

Vanaf 1 juni 2022 start de tweede fase van het praktijktesten: de pilot. Dan gaat u in het echt oefenen. U gaat uw vervoersmeldingen dan doen volgens de nieuwe regelgeving met rVDM. U hoeft dan niet meer te werken met het papieren VDM. Met uw deelname bent u ervan verzekerd dat u goed bent voorbereid als de nieuwe regelgeving in werking gaat treden. Voor uw deelname aan de pilot ontvangt u geen vergoeding.

Wat gaat u doen tijdens de pilot?

U verstuurt zes weken lang een rVDM als u dierlijke mest vervoert. U kunt alleen een rVDM gebruiken als de leverancier en afnemer van de mest ook meedoen. Na uw aanmelding ontvangen zij meer informatie. Voor elk vervoer bepaalt u of u het rVDM volgens de nieuwe regelgeving gebruikt. Dit is namelijk nooit verplicht. Is het een keer niet mogelijk om het rVDM te gebruiken? Dan mag u het huidige Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) volgens de huidige regelgeving invullen.

Aanmelden pilot

Als u wilt deelnemen aan de pilot, dan kunt u zich hier aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt  u meer informatie.

Sectorpanel en communicatiemiddelen

Graag stemmen we onze communicatie af op uw wensen en informatiebehoefte. In welke informatie ben u bijvoorbeeld geïnteresseerd en hoe wilt u dit ontvangen. Via een website, een filmpje, een folder? Daarom leggen we de komende maanden verschillende communicatiemiddelen voor aan de deelnemers van het sectorpanel.

Voor uw deelname aan het sectorpanel ontvangt u een vergoeding (eenmalig: 250 euro aan VVV-bonnen).

Aanmelden sectorpanel

De sectorvertegenwoordigers hebben een aantal vervoerders, leveranciers en afnemers uit hun eigen sector gevraagd om mee te doen aan  het sectorpanel. Het kan zijn dat u niet vertegenwoordigd wordt door een van deze partijen of dat u nog niet bent benaderd. Als u ook een bijdrage wilt leveren aan het sectorpanel, dan kunt u zich hier aanmelden. Wij nemen vervolgens contact met u op.