Privacy

Het ministerie van LNV gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die u eventueel aan ons aanlevert via mail of een contactformulier, wordt alleen gebruikt voor het doel dat daarbij staat aangegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het ministerie.